Droger i din närhet

PRODUKTER

Våra produkter

DROGTEST

Hår, saliv, urin, blod eller utandning?

Vi erbjuder fem olika sätt att testa droger på.

 • HÅR

  Drogtest i form av hår är det med störst tidspann och är svårmanipulerat då det inte går att tvätta bort.

  Testar mellan 1-20 substanser.

  Visar substanser 90-180 dygn efter brukning.

 • SALIV

  Drogtest i form av saliv är enkelt att utföra genom att klienten lämnar erforderlig mängd saliv från munnen.

  Testar mellan 1-20 substanser.

  Visar substanser 1-2 dygn efter brukning.

 • URIN

  Drogtest i form av urin är idag det sätt som är mest förekommande att mäta bruk av olagliga substanser.

  Testar mellan 1-20 substanser.

  Visar substanser upp till 16 dygn efter brukning.

 • BLOD

  Drogtest i form av blod är en noggrann metod, och görs den via ett ackrediterat laboratorium så håller det i domstol.

  Testar upp till 25 substanser.

  Visar substanser 1-2 dygn efter brukning.

 • UTANDNING

  Drogtest i form av utandningsluften är det minst integritetskränkande för den enskilde och ett enkelt sätt att testa på.

  Testar upp till 25 substanser.

  Visar substanser upp till 2 dygn efter brukning.

HANTERING AV RESULTAT

Drogtestning på arbetsplats

Vi värnar om sekretess och att alla ska känna sig trygga med oss.

Mellan år 2017-2022 har efterfrågan på drogtester på arbetsplatser ökat med 119%.

För 10 år sedan var ungefär 3 % av testerna positiva och förra året var 5% av arbetsplatsernas tester positiva.

Vår bedömning är att de närmsta åren kommer det att öka ytterligare i och med att tillgängligheten av olika substanser i samhället ökar.*

Vi utför drogtestning på arbetsplatser i hela Sverige samt bistår med alkohol- och drogpolicy (om det inte redan finns) samt deltar i förhandlingar med berörd fackförening. 

Samtliga tester som utförs skickas till ett ackrediterat laboratorium för screening och verifiering. Ansvarig chef får sedan resultatet digitalt genom labportalen. 

(Fakta: Karolinska Universitetslaboratoriet*) 

VÅRA TJÄNSTER

Vilka tjänster erbjuder vi?

Sök med narkotikahund
Narkotika – Vapen – Sprängmedel

Våra hundar har en yrkesinriktad specialutbildning för att ta civila uppdrag. Främsta uppdragsgivare är behandlingshem, arbetsplatser samt skolor. Hunden markerar på kända substanser, vapen och sprängmedel. Som en ”bonus” så visar hunden intresse för nya preparat så dessa även kan hittas.

Ackrediterat laboratorium

Vid positivt svar efter någon av våra snabbtester, eller vid arbetsplatsdrogtestning, använder vi oss av ackrediterat laboratorium för analys (screening och verifikation). Analyssvaren är juridiskt hållbara, vilket innebär att de håller i exempelvis arbetsdomstolen.

Behandling vid positivt svar

Vid svar att det finns en beroende-/missbruksproblematik hos den enskilde erbjuder vi professionell hjälp genom en av våra samverkande partners.

Drogtester

Snabbtester går att utföra med urin, saliv eller hår för att få ett indikativt testresultat.

 • Ingen utbildad vårdpersonal behövs.
 • Snabbt resultat inom några minuter.
 • Finns som multitest eller singelsticka.
 • Enkelt att använda med tydliga instruktioner.

Vårdpersonal från Svea Work

Drogtester på arbetsplats bör utföras av sjukvårdsutbildad vårdpersonal.

Genom vår samarbetspartner Svea Work AB täcker vi hela Sverige med detta.

Samtliga tester som utförs skickas till ett ackrediterat laboratorium för Screening och verifiering. Ansvarig chef får sedan resultatet digitalt genom labportalen. Den här formen av test håller i domstol, exempelvis Arbetsdomstolen.

 • Utförandet av drogtest kan vara en känslig och privat process för individer. Genom att ha en sköterska som utför testet kan det skapa en känsla av trygghet och förtroende för den enskilde.

MRO-doktor (Medical Review officer)

Har ett övergripande ansvar över hela förloppet vid exempelvis drogtestning vid en arbetsplats. Kort sagt så har MRO-doktorn som uppgift att kontrollera samtliga moment från provtagning samt återförande av svar är kvalitetssäkrade.

PROCESS

Hur kan processen se ut?

 • ARBETSPLATS DROGTESTNING

  Ett drogtest utförs på arbetsplatsen av utbildad vårdpersonal, och verifieras av ett ackrediterat laboratorium under överenseende av en MRO-doktor.

 • ANALYS

  Testerna skickas till ett ackrediterat laboratorium för verifiering. Dessa tester håller i domstol, exempelvis Arbetsdomstolen.

 • PROVSVAR

  När svaren är klara kommunicerar MRO-doktorn resultatet till ansvarig chef. Och kommer med eventuella föreslagna åtgärder.

“När vi införde slumpmässiga drogtester var vi osäkra på hur det skulle tas emot av våra anställda.
Men vi har blivit glatt överraskade.”

-

Arbetsgivare

POLICY

Hur ser vår policy ut?

Vår policy
Våra CE-märkta produkter finns tillgängliga i webshop. För arbetsplatsdrogtestning upprättas en drogpolicy följt av slumpmässiga tester med hår-, saliv- eller urinprov. Dessa prov skickas sedan till ett ackrediterat laboratorium för analys och positiva provsvar följs upp av en MRO-läkare.

Alla tester utförs av utbildad sjukvårdspersonal och vårt företag är ISO-certifierat.

Läs mer

Frågor och svar!

Kan man lita på drogtest?

Ja! Så länge man följer instruktionerna och det man skall tänka på inför drogtestet är det 99% tillförlitligt.

Vem kan begära drogtest?

Drogtest kan begäras av arbetsgivare och polisen i olika sammanhang. Arbetsgivare kan kräva drogtest av sina anställda, medan polisen kan begära drogtest i samband med misstankar om brott, såsom ringa narkotikabrott, rattfylleri eller misstänkt drogpåverkan vid grövre brott.

Vad händer om testet visar positivt?

Om du visar positivt hos polis beror det på vilket sätt du blev gripen och uppmanad att göra testet. Exempelvis om du blev stoppad när du körde bil.

I arbetssammanhang har du enligt anställningsskyddslagen (LAS) kan en arbetsgivare inte säga upp en anställd utan en saklig grund. Om en anställd testar positivt för narkotika i samband med ett drogtest på arbetsplatsen, är arbetsgivaren enligt lag skyldig att erbjuda rehabilitering för missbruk istället för att omedelbart säga upp personen.

Kan man säga nej till drogtest?

Om du uppmanas att göra ett drogtest av din arbetsgivare, kan du inte vägra helt och hållet. Att vägra drogtestet kan i slutändan leda till att du blir uppsagd. Om du är osäker på vad som gäller, är det bäst att kontakta din fackliga organisation för att få information om dina rättigheter och hur du bör agera i situationen.