Kvinna i svart kostymdress representerar Svea Medical

Om Svea Medical

Svea Medical saluför kompletta lösningar för
drogtestning på arbetsplatsen eller organisationen. Vi tar fram drogpolicys och erbjuder även behandlingsplaner utifrån kundens behov.

Det är viktigt att ett drogberoende identifieras i tid, detta genom slumpmässiga drogtester, utbildning
av medarbetare samt stöd till ledare.

Personal från Svea medical ger rådgivning till kund

Svea Medical bistår organisationer att upptäcka och motverka missbruk i tid.

Detta gör vi genom framtagande av drogpolicy, slumpmässiga drogtester, utbildning av medarbetare om tecken och signaler som tyder på missbruk, samt stöd till ledare med handlingsplaner.

Vi bistår även vid positivt resultat med behandlingsplan och rehabilitering av medarbetaren.

Svea Medical samverkar med Unilabs och Karolinska universitetslaboratoriet som är ackrediterade av SWEDAC enligt ISO/IEC 17025. Specialutbildad personal verifierar analyser på urin och saliv.

SVEA MEDICAL

Svea medical skapar trygghet på jobbet och bidrar till en bättre personalhälsa

 • En lilavit ikon föreställande ett hälsointyg

  Se till att din organisation är frisk

  Svea Medical erbjuder tjänster för att motverka missbruk.

 • En lilavit ikon föreställande ett medicinkors

  En drogfri arbetsplats

  Svea Medical bistår organisationer att upptäcka och motverka missbruk i tid.

 • En lilavit ikon föreställande en analysrapport

  Baserat på dina behov

  Vi tar fram drogpolicys och erbjuder även behandlingsplaner utifrån kundens behov.

 • En lilavit ikon föreställande en medicinbuss

  Leverera skyddsutrustning

  Utöver det kan vi även leverera skyddsutrustning för personal inom vården.

Viktig information kring drogtestning

Hur går ett drogtest till?

En drogpolicy tas fram.

Utbildad vårdpersonal från Svea Medical gör ett slumpmässigt urval av de anställda som ska drogtestas.

Efter identitetskontroll informeras provlämnaren om syftet med drogtestet och får lämna ett samtycke.

Beroende på typ av drogtest insamlas urin eller saliv i enlighet med provtagningsrutinen.

Proverna sändes sedan till ackrediterat laboratorium för analys.

Provsvaret kommer inom 1 vecka.

Hur lång tid tar det att få ett svar på ett drogtest?

Beroende på om provsvaret är positivt eller negativt kan det ta upp till en vecka att få resultatet.

Vad händer om drogtestet visar positivt resultat?

En MRO–läkare (Medical Review Officer) undersöker och analyserar det positiva testresultatet.

MRO-läkaren gör bedömningen om det kan finnas någon medicinsk orsak till resultatet och kontaktar provlämnaren gällande detta.

MRO-läkaren kontaktar laboratoriet för kontroll och eventuell omanalys.

Ett fastställt positivt resultat meddelas till provlämnaren och arbetsgivaren.

En handlingsplan för medarbetaren planeras vid konstaterat missbruk.