ANALYSERING

Vårt laboratorium

I samverkan med ett ackrediterat laboratorium skickas och analyseras önskade drogtester där. Detta säkerställer resultaten analyseras noggrant och resultatet trovärdigt.

PROVANALYSER

Proverna behandlas och resultaten tolkas för att identifiera vilka droger som är närvarande och i vilken mängd.

Laboratorieanalyser av drogtestprover kan vara känsliga för förfalskningar eller manipulationer. För att säkerställa att testresultaten är giltiga och tillförlitliga kan laboratoriepersonal genomföra ytterligare tester och kontroller för att säkerställa att provet inte har blivit manipulerat eller förfalskat.

  • KVALITET

    Ett ackrediterat laboratorium har högsta kvalitet och är ackrediterat enligt ISO 15189 för medicinska laboratorier. Deras analysverksamhet omfattas av nationella och internationella kvalitetskontrollprogram.

  • ACKREDITERING

    Ett ackrediterat laboratorium är ett av Europas största universitetssjukhus och formar tillsammans med ett institut ett medicinskt centrum med högt anseende och förtroende.