Svea Medical för industrier

Det kan kännas onödigt att införa slumpmässig drogtestning på industrier. Men tyvärr förekommer de flesta olyckor på genom oaktsamhet, vilket har visat sig bero på bland annat drogbruk. Genom att införa drogtest minskar risken för olycksfall.

DROGER INOM INDUSTRI

Vad händer när olyckan är framme?

I Sverige finns det många lagar och regler gällande alkohol, droger och läkemedel. Det är inte okej att komma påverkad till jobbet, men ändå händer det. Då kan olyckan vara framme. En olycka som kostar liv eller stora summor pengar för företag.

OLYCKOR
<40 000
olyckor sker varje år på arbetsplatser.

ALKOHOL/NARKOTIKA
25%
av alla olyckor beror på alkohol eller narkotika.

VARFÖR VÄLJA OSS?

Varför välja Svea Medical?

 • HÖG KOMPETENS

  Vårt team har lång erfarenhet inom socialt arbete, psykoterapi, medicinteknik och klinisk forskning. Vi kan därför erbjuda lugn och pedagogisk drogtestning som passar alla.

 • NARKOTIKAHUNDAR

  Vi har möjlighet att ta med narkotikahundar. Det avdramatiserar samtidigt som det ökar sannolikheterna att spåra eventuella droger. Detta brukar uppskattas av alla på platsen.

 • START TILL MÅL

  Vi är med från start till eventuell efterföljande behandling. Drogtestning kan leda till mycket frågor och starka känslor. För att skapa lugn och trygghet finns vi med från start till slut.

Prata med vår konsult!

Svea Medical
Tel: 08-25 90 20
Adress: Knarrarnäsgatan 15
164 40 Kista, Stockholm.

Vilka fördelar har slumpmässiga drogprov inom industrier?

 • Slumpmässiga drogtester bidrar till en säkrare miljö. Genom minskad förekomst av droger och alkohol minskar risken för olyckor, våld och annat negativ beteende.

 • Slumpmässiga drogtest uppmuntrar ett positivt beteende och ansvarstagande. Det leder till att mer hälsosamma beslut tas och en mer positiv attityd utvecklas.

 • Slumpmässiga drogtest främjar en hälsosam miljö genom att uppmuntra till bättre hälsa. Det stöttar positiva val och uppmuntrar till att ta hälsosamma beslut.

 • Slumpmässiga drogtest fungerar som en förebyggande åtgärd som identifierar de som behöver stöd eller hjälp för att förhindra att problemen förvärras.

ANPASSADE TESTER

Industrianpassade drogtester

Beroende på era specifika behov och krav anpassas och utformas drogtesterna. Implementeringen balanseras med juridik och etik samt följer lagar och regler gällande integritet och diskriminering.

 • Testningen tar stor hänsyn till specifika regler och riktlinjer för att säkerställa säkerhet och standarder.
 • Anpassas efter sekretesskänsliga positioner och områden.
 • Värnande om sekretess utanför området. I och med stor sekretess och reglering av myndigheter och organisationer görs allt med stor sekretess och resultaten kommer enbart att stanna mellan de inblandade.
PRATA MED OSS!

Garanti och köpvillkor

Vi värnar om alla våra kundrelationer och erbjuder därför garanti och särskilda köpvillkor.

LÄS MER

PROVSVAR

Rapportering av resultat och provsvar

Vi prioriterar sekretess och professionell rapportering av drogtestprovresultat. Dina personuppgifter hanteras noggrant och i enlighet med gällande dataskyddslagar. För att säkerställa högsta möjliga sekretess har endast auktoriserade personer tillgång till dina provsvar.

Frågor och svar!

Vad händer om man åker dit på drogtest på jobbet?

Om en person testas positivt för droganvändning betyder det inte att personen kommer att bli av med jobbet direkt. Arbetsgivaren måste erbjuda hjälp och behandling för drogproblemet. Det är dock inte säkert att personen får fortsätta göra samma arbetsuppgifter. Om personen inte deltar i behandlingen kan det till slut leda till att personen blir avskedad.

Kan arbetsgivaren kräva drogtest?

Ja, men denne måste motivera varför.

Jag tar medicin, behöver jag redovisa det innan?

Det rekommenderar vi att göra för att säkerställa resultatet visar rätt.

Kan jag få sparken om jag visar positivt?

Det beror lite på och varje situation är unik. Vid positivt resultat vid alkoholmissbruk kan arbetsgivaren vara skyldig att erbjuda dig rehabilitering, men inte vid drogmissbruk.

Vid vägran av drogtest riskerar du även då att behöva säga upp dig, sägas upp eller som nyanställd: inte få jobbet. Men ingenting är svart eller vitt utan allt beror på situation.

Du riskerar att få sparken om du vägrar drogtest, men vid positivt resultat behöver arbetsgivaren erbjuda dig rehabilitering. Om du nekar till det kan du riskera att behöva sägas upp, men så länge du mottar hjälp så får arbetsgivaren enligt lag inte ge dig sparken.