Drogtest: Utandning

Drogtest i form av utandning och är det minst integritetskränkande för den enskilde.

Beställning av drogtest, utandning

Drogtester för utandning finns som singeldrogtest. Det testar upp till 25 substanser.

KVANTITET
Testerna kommer 1 st per box.

TILLFÖRLITLIGHET
Testerna har 99% tillförlitlighet och analyseras hos ett ackrediterat laboratorium.

CE-MÄRKTA
Alla produkter är CE-märkta, några även FDA-godkända.

 • NARKOTIKA

  8,6%
  av alla mellan 15–64-åringar har provat någon form av narkotika

 • RISKBRUK

  10%
  av Sveriges befolkning har ett riskbruk för droger eller alkohol (Totalt 1 miljon svenskar)

 • UPPTÄCKS

  3%
  av alla med missbruk i Sverige upptäcks och kan erbjudas hjälp.

Vilka fördelar har slumpmässiga drogprov?

 • Slumpmässiga drogtester bidrar till en säkrare miljö. Genom minskad förekomst av droger och alkohol minskar risken för olyckor, våld och annat negativ beteende.

 • Slumpmässiga drogtest uppmuntrar ett positivt beteende och ansvarstagande. Det leder till att mer hälsosamma beslut tas och en mer positiv attityd utvecklas.

 • Slumpmässiga drogtest främjar en hälsosam miljö genom att uppmuntra till bättre hälsa. Det stöttar positiva val och uppmuntrar till att ta hälsosamma beslut.

 • Slumpmässiga drogtest fungerar som en förebyggande åtgärd som identifierar de som behöver stöd eller hjälp för att förhindra att problemen förvärras.

“När vi införde slumpmässiga drogtester var jag osäker på hur det skulle tas emot av våra anställda.
Men jag har blivit glatt överraskad.”

-
Arbetsgivare

Hur genomförs utandningstestet?

 • STEG 1

  Innan personen andas ut i apparaten, andas de ut helt och hållet. Håll andan i 3 sekunder innan nästa indandning.

 • STEG 2

  Därefter andas ut i testet. Personen som testas upprepar den här proceduren tio - tolv gånger för att slutföra testet.

Drogtestanalysering

När drogtestningen utförts skickas de till ett ackrediterat laboratorium för analys.
Laboratoriet tar emot och verifierar provet innan de påbörjar analyseringsprocessen. Analysprocessen varierar lite beroende på vilken typ av drogtest som utförs. Provet utsätts för kemiska reagenser som upptäcker eventuella substanser och dess koncentration.

Efter analys rapporterar laboratoriet resultaten till oss på Svea Medical, som meddelar det vidare till dig. Resultaten av drogtestning hålls ytterst hemligt och delas endast med berörda parter.

Vanligaste drogerna som upptäcks vid utandningstest

Vi erbjuder drogtest som spårar alkohol i kroppen. Du kommer att se om det finns alkohol i kroppen samt hur stor mängd det gäller.

Frågor och svar!

Hur länge syns droger i andningen?

Droger kan detekteras i andningsluften under en viss tidsperiod efter att de har intagits. Metoden som används för att mäta droger i andningen kallas oftast för utandningsprov eller utandningsanalyser. Här är ett uppskattat tidsintervall för hur länge vissa droger kan synas i andningsluften:

 1. Alkohol: Alkohol kan vanligtvis detekteras i andningen under en tidsperiod på upp till 24 timmar efter intag.
 2. Cannabis (THC): THC kan detekteras i andningen under en kortare tidsperiod jämfört med i urin eller blod. Det kan vara positivt i andningsprov i upp till 2-3 timmar efter rökning och upp till 6-8 timmar efter intag av cannabisprodukter.
 3. Kokain: Kokain kan detekteras i andningen under en tidsperiod på upp till 24 timmar efter intag.

Det är viktigt att notera att dessa tidsintervall är ungefärliga och kan variera beroende på flera faktorer, inklusive dos, frekvens av bruk, individens ämnesomsättning och den specifika metoden för att mäta droger i andningen.

Kan ett drogtest visa fel?

Drogtesterna har 99% trovärdighet, så länge de utförs enligt instruktioner visar de rätt.

Hur länge efter att man druckit kommer en utandningsapparat visa positivt?

24 timmar
Eftersom det finns kvar restalkohol i kroppen som inte är helt metaboliserad kan utandningstest detektera alkohol i en persons system upp till 24 timmar efter intaget.

Vad innebär ett positivt utandningsprov för alkohol?

Om din utandning visar 0,2 promille eller högre innebär det att du har ett positivt resultat.