Svea Medical för vårdpersonal

Att utföra slumpmässiga drogtester på behandlingshem och öppenvård kan hjälpa till att upptäcka och förebygga återfall hos patienter med drog- eller alkoholberoende.

Drogtester bidrar till bättre prestation och mindre frånvaro

Genom att införa regelbundna, slumpmässiga drogtest innebär att du som personal kan se ifall patienterna använder substanser och eventuellt vidta nya åtgärder för att förhindra återfall.

Det kan även fungerar som ett incitament för patienterna att avstå från substitut då risken att de blir påkomna ökar. Slumpmässiga drogtest kan därmed bli en viktig del i behandlingsprocessen och kan bidra till snabbare återhämtning och rehabilitering.

MINSKAD SJUKFRÅNVARO
12%
minskade sjukfrånvaron efter införandet av drogtester.

DROGFRIA
56,3%
slutade med substanser efter att slumpmässiga drogtester införts.

Varför välja Svea Medical?

 • HÖG KOMPETENS

  Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.

 • NARKOTIKAHUNDAR

  Vi har möjlighet att ta med narkotikahundar. Det avdramatiserar samtidigt som det ökar sannolikheterna att spåra eventuella droger. Detta brukar uppskattas av alla på platsen.

 • START TILL MÅL

  Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.

Prata med vår konsult!

Svea Medical
Tel: 08-25 90 20
Adress: Knarrarnäsgatan 15
164 40 Kista, Stockholm.

Vilka fördelar har slumpmässiga drogprov inom vården?

 • Slumpmässiga drogtester bidrar till en säkrare miljö. Genom minskad förekomst av droger och alkohol minskar risken för olyckor, våld och annat negativ beteende.

 • Slumpmässiga drogtest uppmuntrar ett positivt beteende och ansvarstagande. Det leder till att mer hälsosamma beslut tas och en mer positiv attityd utvecklas.

 • Slumpmässiga drogtest främjar en hälsosam miljö genom att uppmuntra till bättre hälsa. Det stöttar positiva val och uppmuntrar till att ta hälsosamma beslut.

 • Slumpmässiga drogtest fungerar som en förebyggande åtgärd som identifierar de som behöver stöd eller hjälp för att förhindra att problemen förvärras.

Hälsa- och vårdanpassade drogtester

För att främja en drogfri miljö, jobba effektivt och säkerställa elevernas välbefinnande anpassas drogtesterna efter er skola. Implementeringen balanseras med juridik och etik samt följer lagar och regler gällande integritet och diskriminering. 

 • Säkerhet och patientskydd, som kan riskeras vid drogbruk hos personal. Se till att lättillgängligheten att få tag i droger/läkemedel inte utnyttjas.

 • Skapa tydlig policy som fastställer syftet och tar fram en välanpassad drogtestning.

 • Tar hänsyn till specifika regler och lagar drogtester inom vården för att skydda personal, patienter och som följer riktlinjerna.
PRATA MED OSS!

Garanti och köpvillkor

Vi värnar om alla våra kundrelationer och erbjuder därför garanti och särskilda köpvillkor.

LÄS MER

Rapportering av resultat och provsvar

Vi prioriterar sekretess och professionell rapportering av drogtestprovresultat. Dina personuppgifter hanteras noggrant och i enlighet med gällande dataskyddslagar. För att säkerställa högsta möjliga sekretess har endast auktoriserade personer tillgång till dina provsvar.

Frågor och svar!

Vad händer om man åker dit på drogtest på jobbet?

Skulle du visa positivt är din arbetsgivare skyldig dig att erbjuda rehabilitering. Så länge du godtar erbjuden hjälp och följer policyn som är satt får du inte bli sparkad på grund av att du tagit droger.

Jag tar medicin, behöver jag redovisa det innan?

För att undvika testerna ger utslag rekommenderar vi att du berättar om din medicinering innan drogtesterna utförs.

Kan jag säga nej till att utföra drogtest?

Du har rätt att säga nej, men vägran till drogtest kan vara en orsak till att arbetsgivaren säger upp dig. Så för att undvika bli av med jobbet är det bäst att utföra drogtest.

Kan jag få sparken om jag visar positivt?

Nej, enligt lag kan du inte få det. Så länge du godtar erbjuden hjälp och följer policyn som är satt får du inte bli sparkad på grund av att du har brukat droger.