Drogtest: Blod

Drogtest i form av blod är det som betraktas som den mest noggranna metoden vid pågående berusning. Det kan visa hur stor mängd av drogen som finns i blodet. Görs testet via ett ackrediterat laboratorium så håller det i domstol, exempelvis Arbetsdomstolen.

Beställning av drogtest, blod

Drogtester för blod finns som singeldrogtest. Det testar upp till 25 substanser.

KVANTITET
Testerna kommer 50 st per box.


TILLFÖRLITLIGHET

Testerna har 99% tillförlitlighet och kan analyseras hos ett ackrediterat laboratorium.

CE-MÄRKTA
Alla produkter är CE-märkta, några även FDA-godkända.

 • NARKOTIKA

  8,6%
  av alla mellan 15–64-åringar har provat någon form av narkotika

 • RISKBRUK

  10%
  av Sveriges befolkning har ett riskbruk för droger eller alkohol (Totalt 1 miljon svenskar)

 • UPPTÄCKS

  3%
  av alla med missbruk i Sverige upptäcks och kan erbjudas hjälp.

Vilka fördelar har slumpmässiga drogprov?

 • Slumpmässiga drogtester bidrar till en säkrare miljö. Genom minskad förekomst av droger och alkohol minskar risken för olyckor, våld och annat negativ beteende.

 • Slumpmässiga drogtest uppmuntrar ett positivt beteende och ansvarstagande. Det leder till att mer hälsosamma beslut tas och en mer positiv attityd utvecklas.

 • Slumpmässiga drogtest främjar en hälsosam miljö genom att uppmuntra till bättre hälsa. Det stöttar positiva val och uppmuntrar till att ta hälsosamma beslut.

 • Slumpmässiga drogtest fungerar som en förebyggande åtgärd som identifierar de som behöver stöd eller hjälp för att förhindra att problemen förvärras.

“När vi införde slumpmässiga drogtester var jag osäker på hur det skulle tas emot av våra anställda.
Men jag har blivit glatt överraskad.”

-
Arbetsgivare

Hur förbereder jag mig inför testet?

 • Tvätta händerna med varmt vatten och tvål.

 • Sitt ner och låt händerna hänga längs sidorna.

 • Skaka på händerna men lyft dem inte ovanför hjärtat.

 • Välj mellan lång- eller ringfinger att testa. Desinficera med svampen och låt det torka i 15 sekunder.

Hur genomförs blodtestet?

 • STEG 1

  Läs manual och se till att utrustningen förblir steril (undvik att röra på testets provbrunnar.) Öppna locket och lägg provtagningskortet på bordet.

 • STEG 2

  Ta bort skyddet och stick på sidan av fingertoppen. Vänta några sekunder tills blodet har kommit fram. Vikigt! Torka bort den första droppen och droppa den andra droppen på en av testets brunnar.

  Applicera endast en droppe i testet, fler kan ge felaktigt resultat.

Drogtestanalysering

När drogtestningen utförts skickas de till ett ackrediterat laboratorium för analys.
Laboratoriet tar emot och verifierar provet innan de påbörjar analyseringsprocessen. Analysprocessen varierar lite beroende på vilken typ av drogtest som utförs. Provet utsätts för kemiska reagenser som upptäcker eventuella substanser och dess koncentration.

Efter analys rapporterar laboratoriet resultaten till oss på Svea Medical, som meddelar det vidare till dig. Resultaten av drogtestning hålls ytterst hemligt och delas endast med berörda parter.

Vanligaste drogerna som upptäcks vid blodprov

Vi erbjuder drogtest som spårar droger i blodet. Du kommer att se hur stor mängd av drogen som finns i blodet samt hur många antal substanser det gäller.

Frågor och svar!

Hur länge kan man spåra droger i blodet?

Oftast 1-2 dygn.

Vilka droger visas på blodprov?

De allra flesta, undantag för cannabis, hallucinogena droger och droger som man inhalerar.

Är det lagligt att ha droger i blodet?

Enligt 1 § i narkotikastrafflagen är det förbjudet att både äga och bruka narkotika. Att bli påkommen med narkotika i blodet kan därför resultera i straff, eftersom det räknas som "brukande" enligt lagens definition. Straffet för brukande är vanligtvis böter, eftersom det betraktas som ett mindre allvarligt narkotikabrott.

Hur länge syns alkohol i blodet?

Upp till 12 timmar.