Svea Medical för universitet

Det kan kännas onödigt att införa slumpmässig drogtestning på universitet. Men tyvärr förekommer det en del substanser bland studenter. Genom att införa drogtest kan missbruk upptäckas och stoppas i tid.

Hur vanligt är missbruk bland studenter?

I Sverige finns det strikta lagar och regler gällande alkohol, droger och läkemedel. Ändå kryllar det på högskolor och universitet. Läkemedel som ökar koncentrationen, partydroger och alkohol.


NARKOTIKA
42%
av studenter har testat narkotika någon gång.

ALKOHOL
59%
av Sveriges studenter konsumerar alkohol varje vecka.

Varför välja Svea Medical?

 • HÖG KOMPETENS

  Vårt team har lång erfarenhet inom socialt arbete, psykoterapi, medicinteknik och klinisk forskning. Vi kan därför erbjuda lugn och pedagogisk drogtestning som passar alla.

 • NARKOTIKAHUNDAR

  Vi har möjlighet att ta med narkotikahundar. Det avdramatiserar samtidigt som det ökar sannolikheterna att spåra eventuella droger. Detta brukar uppskattas av alla på platsen.

 • START TILL MÅL

  Vi är med från start till eventuell efterföljande behandling. Drogtestning kan leda till mycket frågor och starka känslor. För att skapa lugn och trygghet finns vi med från start till slut.

Prata med vår konsult!

Svea Medical
Tel: 08-25 90 20
Adress: Knarrarnäsgatan 15
164 40 Kista, Stockholm.

Vilka fördelar har slumpmässiga drogprov på universitet?

 • Slumpmässiga drogtester bidrar till en säkrare miljö. Genom minskad förekomst av droger och alkohol minskar risken för olyckor, våld och annat negativ beteende.

 • Slumpmässiga drogtest uppmuntrar ett positivt beteende och ansvarstagande. Det leder till att mer hälsosamma beslut tas och en mer positiv attityd utvecklas.

 • Slumpmässiga drogtest främjar en hälsosam miljö genom att uppmuntra till bättre hälsa. Det stöttar positiva val och uppmuntrar till att ta hälsosamma beslut.

 • Slumpmässiga drogtest fungerar som en förebyggande åtgärd som identifierar de som behöver stöd eller hjälp för att förhindra att problemen förvärras.

Universitetsanpassade drogtester

För att främja en drogfri miljö och säkerställa studenternas välbefinnande kan drogtesterna anpassas efter er utbildningsplats. Implementeringen balanseras med juridik och etik samt följer lagar och regler gällande integritet och diskriminering.

 • Utforma en tydlig policy som fastställer syftet, vilka substanser, vilka metoder och konsekvenser vid positivt resultat. Exempelvis testning vid skolstart eller under tentaperioder.

 • Välja ut metoder, vilka substanser som ska testas, när testerna ska genomföras, vilka studenter som ska testas och ta hänsyn till integritet och sekretess. Även områden med studentboenden kan undersökas.

 • Vid positiva resultat erbjuda stöd och vägledning till studenten för att främja en plan som gör att den kan återgå till studierna efter rehabilitering.
PRATA MED OSS!

Garanti och köpvillkor

Vi värnar om alla våra kundrelationer och erbjuder därför garanti och särskilda köpvillkor.

LÄS MER

Rapportering av resultat och provsvar

Vi prioriterar sekretess och professionell rapportering av drogtestprovresultat. Dina personuppgifter hanteras noggrant och i enlighet med gällande dataskyddslagar. För att säkerställa högsta möjliga sekretess har endast auktoriserade personer tillgång till dina provsvar.

Frågor och svar!

Vilka droger räknas som partydroger?

Partydroger är droger som ofta förekommer på fester och sociala tillställningar för att få ökade sinnesintryck och speciella effekter. Här är några exempel på sådana droger:

 1. Ecstasy/MDMA: Det är en drog som får en att känna sig lycklig och öppen för social interaktion.
 2. Amfetamin: Det är en drog som ger energi och gör att man känner sig pigg och alert.
 3. Kokain: Det är en drog som ger en kortvarig känsla av eufori och energi.
 4. LSD: Det är en drog som kan göra att man ser saker som inte finns och ger en annorlunda upplevelse av världen.
 5. Ketamin: Det är en drog som kan göra en avslappnad och ge konstiga tankar och upplevelser.

Hur beter sig en person som tar droger? Är det olagligt att vara påverkad?

Beteendet hos en person som är drogpåverkad kan variera beroende på vilken typ av drog de har använt och i vilken mängd. Här är några vanliga beteendemönster som kan uppstå:

 1. Förändrat uppförande och sinnesstämning: En drogpåverkad person kan visa ovanligt beteende, såsom extrema humörsvängningar, överdriven eufori eller aggression. Deras tankar och känslor kan vara förändrade, och de kan vara svåra att kommunicera med på ett tydligt sätt.
 2. Fysiska tecken: Det kan finnas tydliga fysiska indikatorer på drogpåverkan, till exempel dilaterade pupiller, blodshotade ögon, slöhet eller överdriven energi. De kan också ha problem med koordination och balans.
 3. Nedsatt omdöme och risktagande: En drogpåverkad person kan agera impulsivt och ta större risker än vanligt. De kan vara mindre försiktiga och ha svårt att bedöma konsekvenserna av sina handlingar.
 4. Förändrad verbal och icke-verbal kommunikation: Personens tal kan vara otydligt, oklart eller snabbt. De kan ha svårt att bibehålla en konversation eller fokusera på ett ämne. Kropsspråket kan vara ostadigt, oroligt eller oberäkneligt.
 5. Fysiska och psykiska påverkningar: Beroende på drogen kan en person vara fysiskt orolig, hyperaktiv eller tvärtom, extremt avslappnad och i en slö tillstånd. Vissa droger kan också ge hallucinationer eller paranoia.

Det är viktigt att komma ihåg att reaktionerna kan variera och att denna beskrivning inte är heltäckande. Effekterna av droger kan vara oförutsägbara och kan påverkas av olika faktorer, inklusive individens kroppskemi, dos och toleransnivå.

Mina kompisar köper ADHD-medicin olagligt och presterar bättre i skolan. Vad säger lagen?

Det är olagligt att köpa receptbelagda läkemedel av någon och du kan bli dömd för narkotikabrott om du köper sådana läkemedel utan recept. Om det är något du mår dåligt över rekommenderar vi att prata med någon på skolan om det. Att införa slumpmässiga drogtest vore en lösning, exempelvis.

Kan jag bli avstängd från universitetet för att ha brukat droger?

De flesta universitet och högskolor har nolltolerans mot droger och alkohol under skoltid. Blir du påkommen vara berusad under skoltid blir du troligtvis hemskickad och får en varning då du utgör säkerhetsfara för dig själv och övriga på skolområdet.

Generellt sett kan användning av droger vara emot universitetets policy och kan leda till disciplinära åtgärder, inklusive avstängning. Att bli påkommen kan få allvarliga konsekvenser för din akademiska status.