Drogtest: Saliv

Drogtest i form av saliv är det mest enkla att utföra vilket gör det enkelt att introducera i arbets-, skol- eller vårdmiljö.

VÅRA PRODUKTER

Beställning av drogtest, saliv

Drogtester för saliv finns som multidrogtest. Det testar antingen för 7 eller 16 substanser.

KVANTITET
Multidrogtest 7 substanser kommer 25 st per box. Multidrogtest 16 substanser kommer 20 st per box.

TILLFÖRLITLIGHET
Testerna har 99% tillförlitlighet och analyseras hos ett ackrediterat laboratorium.

CE-MÄRKTA
Alla produkter är CE-märkta, några även FDA-godkända.

STATISTIK

 • NARKOTIKA

  8,6%
  av alla mellan 15–64-åringar har provat någon form av narkotika

 • RISKBRUK

  10%
  av Sveriges befolkning har ett riskbruk för droger eller alkohol (totalt 1 miljon svenskar)

 • UPPTÄCKS

  3%
  av alla med missbruk i Sverige upptäcks och kan erbjudas hjälp.

Fördelar med saliv-drogtestning

 • Kräver en liten mängd och att ingenting har varit i munnen 10 minuter innan, vilket gör det enkelt att genomföra.

 • Kan utföras var som helst vilket gör det till ett bekvämt alternativ för båda parter. Det minskar även risken för manipulation.

 • Snabba resultat, då resultat kan ses inom några minuter. Det gör det till ett effektivt och smidigt test att utföra.

 • Kan genomföras av alla utan större hinder. Inte lika intrångsfullt som att behöva kissa eller klippa håret.

“Praktiskt och enkelt. Det är smidigt att övervaka utan att individens integritet drabbas och resultaten kommer snabbt.
Pålitligt!”

-
IVAR CROVACH
SKOLSKÖTERSKA

STEG FÖR STEG

Hur förbereder jag mig inför testet?

 • Undvik att äta, röka, snusa och borsta tänderna 1 timme före provtagningen.

 • Undvik att drick 30 minuter innan provtagning.

 • Läs på instruktioner. Hur testet utförs och vad det testar för.

 • Undvik att röra på testet eller i bägaren.

GENOMFÖRANDE

Hur genomförs salivtestet?

 • STEG 1

  Be personen röra runt med tungan i sin mun för att öka salivproduktionen.

  Placera svampänden i munnen och svep runt i 2-3 minuter, tills svampen är mättad. Efteråt ska den sakna hårda fläckar.

 • STEG 2

  Placera samlaren i testkoppen och pressa mot behållaren för att få ut salivet.

  7 substanser: Skaka försiktigt på behållaren i 10 sekunder. Öppna spetsen och häll 3 droppar på provbrunnen (S). Vänta 5 minuter.

  16 substanser: Ställ koppen på plan yta. Ta bort etikett och vänta tills vätskan flyter. Om den inte flyter efter 3 min, rotera 4-5 gånger.

 • STEG 3

  7 substanser: Läs av resultat och tolka. Efter 15 min klassas testet som ogiltigt.

  16 substanser: Läs av resultat efter 3 min. Är alla linjer synliga tolkas provet som negativt. Om några linjer inte syns alls, vänta 7 min till och läs av igen.

Drogtestanalysering

När drogtestningen utförts skickas de till ett ackrediterat laboratorium för analys.
Laboratoriet tar emot och verifierar provet innan de påbörjar analyseringsprocessen. Analysprocessen varierar lite beroende på vilken typ av drogtest som utförs. Provet utsätts för kemiska reagenser som upptäcker eventuella substanser och dess koncentration.

Efter analys rapporterar laboratoriet resultaten till oss på Svea Medical, som meddelar det vidare till dig. Resultaten av drogtestning hålls ytterst hemligt och delas endast med berörda parter.

Frågor och svar!

Vilka droger syns på salivprov?

Mellan 2 dygn och upp till 9 veckor, beroende på vilken drog.

Kan man manipulera salivprov?

Ja det kan man. Vi rekommenderar därför att prata med oss innan och säkerställa att den som ska testas inte har haft munskölj eller annat i munnen kort inpå testet.

Vilka droger syns inte på salivprov?

Bensodiazepiner, kokain, cannabis, morfin, amfetamin och metamfetamin är exempel på substanser som syns bättre i exempelvis urintest.

Kan salivprov visa fel?

Så länge instruktionerna följs av både testaren och den som ska testas visar salivprovet inte fel.