Svea Medical för företag

Det kan kännas integritetskränkande att införa slumpmässig drogtestning på arbetsplatsen. Men det kan rädda en medarbetares liv och bidra till bättre arbetsmiljö. Genom att införa drogtest kan missbruk upptäckas och stoppas i tid.

Drogtester bidrar till bättre prestation och mindre frånvaro

Det finns många fördelar att ha regelbundna, slumpmässiga drogtest på sin arbetsplats. Dels kan det upprätthålla en säker och trygg arbetsmiljö genom att minska risken för olyckor och negativt beteende gentemot medarbetare samt kunder och dels kan det bidra till ökad produktivitet och närvaro.
FÄRRE OLYCKOR
51%
färre olycksfall skedde efter införandet av drogtest på arbetsplats.


MINSKAD SJUKFRÅNVARO
12%
minskade sjukfrånvaron efter införandet av drogtester.

Varför välja Svea Medical?

 • HÖG KOMPETENS

  Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.

 • NARKOTIKAHUNDAR

  Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.

 • START TILL MÅL

  Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.

Prata med vår konsult!

Svea Medical
Tel: 08-25 90 20
Adress: Knarrarnäsgatan 15
164 40 Kista, Stockholm.

Vilka fördelar har slumpmässiga drogprov på arbetsplatser?

 • Slumpmässiga drogtester bidrar till en säkrare miljö. Genom minskad förekomst av droger och alkohol minskar risken för olyckor, våld och annat negativ beteende.

 • Slumpmässiga drogtest uppmuntrar ett positivt beteende och ansvarstagande. Det leder till att mer hälsosamma beslut tas och en mer positiv attityd utvecklas.

 • Slumpmässiga drogtest främjar en hälsosam miljö genom att uppmuntra till bättre hälsa. Det stöttar positiva val och uppmuntrar till att ta hälsosamma beslut.

 • Slumpmässiga drogtest fungerar som en förebyggande åtgärd som identifierar de som behöver stöd eller hjälp för att förhindra att problemen förvärras.

Företagsanpassade drogtester

För att främja en drogfri miljö, jobba effektivt och säkerställa elevernas välbefinnande anpassas drogtesterna efter er skola. Implementeringen balanseras med juridik och etik samt följer lagar och regler gällande integritet och diskriminering. 

 • Tar hänsyn till specifika regler och riktlinjer för att säkerställa säkerhet och standarder. Exempelvis rutinmässiga och slumpmässiga tester beroende på de anställdas positioner och arbetsuppgifter. 

 • Anpassas efter sekretesskänsliga positioner och områden.

 • Värna om sekretess utanför området. I och med stor sekretess och reglering av myndigheter och organisationer görs allt med stor sekretess och resultaten kommer enbart att stanna mellan de inblandade.
PRATA MED OSS!

Garanti och köpvillkor

Vi värnar om alla våra kundrelationer och erbjuder därför garanti och särskilda köpvillkor.

LÄS MER

Rapportering av resultat och provsvar

Vi prioriterar sekretess och professionell rapportering av drogtestprovresultat. Dina personuppgifter hanteras noggrant och i enlighet med gällande dataskyddslagar. För att säkerställa högsta möjliga sekretess har endast auktoriserade personer tillgång till dina provsvar.

Stöd vid återhämtning

Drogtestning är bara en del av ett heltäckande program för förebyggande och behandling av missbruk. Svea Medical erbjuder resurser och stöd för att hjälpa medarbetare som har problem med beroende eller missbruksfrågor.

LÄS MER OM REHAB

Frågor och svar!

Kan arbetsgivaren tvinga mig till att ta drogtest?

Nej, inte tvinga dig. Men du kan riskera behöva sägas upp om du vägrar göra det.

Vad säger lagen om drogtester av anställda?

Arbetsmiljöverket har ingen specifik reglering angående drogtester på arbetsplatsen. Emellertid har Arbetsdomstolen bedömt att det kan vara motiverat att genomföra drogtester om arbetet innebär betydande risker för allvarliga olyckor.

Kan jag bli av med jobbet p.g.a. droger?

Ja det kan du. Lite beroende på vilken yrkesroll du har. Du riskerar bli av med det om du vägrar att ta drogtest, men skulle du visa positivt för alkoholmissbruk är din arbetsgivare skyldig dig att erbjuda rehabilitering. Så länge du godtar erbjuden hjälp och följer policyn som är satt får du inte bli sparkad på grund av att du har druckit alkohol. Gällande drogbruk så skiljer det sig lite och är unikt för varje situation.

Jag vet en på arbetsplatsen som brukar, vad borde jag göra?

Beroende på vilken arbetsplats du har och vilka konsekvenser en påverkad medarbetare kan orsaka. Det viktigt att agera snabbt om du misstänker att någon har problem med missbruk. Genom att agera tidigt har du goda möjligheter att kunna hjälpa den drabbade personen.

Om du inte vill ta upp det med personen det handlar om, vänd dig till HR alternativt chef. Undvik att prata runt med dina kollegor om det, i respekt för personen som brukar.