Narkotikahund

Hundar är en otrolig fördel inom spårning av droger, sprängmedel och vapen. De har bättre luktsinne, är små och snabba samt är avskräckande.

Om narkotikahundar

Den vanligaste rasen bland narkotikahundar är labrador retriever, på grund av deras intelligens, lojalitet och förmåga att lära sig.

Hundarna kan känna igen tiotusentals olika lukter och är vanligtvis tränade för att hitta specifika droger, som marijuana, kokain, heroin och ecstasy. De kan identifiera droger i olika former, inklusive pulver, vätskor, tabletter och rök.
Utöver brottsbekämpning kan hundarna även arbeta som terapihundar eller hjälpa personer med funktionsvariation.

Sök av narkotikahund på plats

Vi erbjuder numera sök av narkotikahund på plats, där utövaren har över 20 års erfarenhet. En smart och säker lösning på att säkerställa inga droger, vapen eller sprängämnen finns i närheten.

VÅRA PRODUKTER

LEGALITET
Att ha en narkotikahund hjälper till att säkerställa att verksamheten följer lagar och regler kring droganvändning och saknar helt drogförsäljning.

FÖRTROENDE
Genom att använda en narkotikahund för att söka efter droger berättas det att man tar drogproblem på allvar och arbetar för att upprätthålla en säker och hälsosam miljö. Detta kan öka förtroende och tryggheten på området.

SLIPPA SLUMPMÄSSIGHET
Sök av narkotikahund innebär att ingen person behöver pekas ut. Området säkerställs vara fritt från droger, sprängmedel och vapen på ett snabbt och smidigt sätt. Bara inom några minuter kan allas trygghet och välmående bekräftas.

STATISTIK

 • NARKOTIKA

  8,6%

  av alla mellan 15–64 åringar har provat någon form av narkotika

 • JÄMFÖRELSE

  76%

  i studie där både människor och hundar fick söka efter droger, hittade hundar droger 76% av fallen medan människan endast 44%.

 • BEPRÖVAD METOD

  95 år

  så länge har narkotikahundar funnits och hjälpt till med att spåra droger, vapen och sprängmedel.

Olika typer av narkotikahundar

Vi erbjuder numera sök av narkotikahund på plats, där utövaren har över 20 års erfarenhet. En smart och säker lösning på att säkerställa inga droger, vapen eller sprängämnen finns i närheten.

Narkotikasökhund

En narkotikasökhund, även kallad knarkhund, är tränad för att identifiera och lokalisera olagliga droger. Dessa hundar används ofta för att upptäcka narkotika som kokain, heroin, marijuana och metamfetamin.

De har ett exceptionell luktsinne och kan upptäcka även små mängder droger som är gömda i olika föremål som bagage, fordon eller byggnader. När hunden känner doften av droger, brukar de visa detta för sin förare genom att sätta sig ner eller krafsa vid källan till doften.

Explosivsökhund

En explosivsökhund, även kallad bombhund, är tränad för att upptäcka och lokalisera explosiva ämnen. Dessa hundar spelar en avgörande roll för att säkerställa allmänhetens säkerhet. De tränas för att känna igen doften av olika explosiva ämnen, inklusive dynamit, C-4 och TNT.

Dessa vältränade hundar hjälper till att förebygga potentiella hot och säkerställa människors säkerhet i olika miljöer.

Sök med narkotikahund i jämförelse med andra metoder

Alla metoder har sina för- och nackdelar. Men för den som vill bespara tid är sök med narkotikahund en metod att föredra.

Fördelar med sök av narkotikahund

 • Avskräckning

  Vid vetskapen att det finns en narkotikahund som kan dyka upp uppstår en avskräckande effekt. Det minskar risken för att droger förs in på området.

 • Ökad trygghet

  Narkotikahundar upptäcker eventuella fara och genom att identifiera och konfiskera minskar risken för drogrelaterade incidenter, olyckor och våld.

 • Ökad säkerhet

  Med en narkotikahund ökar säkerheten genom att eventuella hot eller faror upptäcks. Det går även enkelt att identifiera och skapa åtgärder.

 • Effektivitet

  Narkotikahundar kan söka igenom stora områden snabbt och noggrant. Det sparar tid och resurser. De kan söka efter droger utan att orsaka störningar.

Vanliga droger upptäckta av narkotikahundar

Vi erbjuder numera sök av narkotikahund på plats, där utövaren har över 20 års erfarenhet. En smart och säker lösning på att säkerställa inga droger, vapen eller sprängämnen finns i närheten.

BESÖK AV NARKOTIKAHUND

Hur ser ett besök med narkotikahund ut?

 • FÖRBEREDELSE

  Innan sökningen börjar förbereds hunden tillsammans med utövaren.

  Därefter går vi in i området som ska inspekteras. Hunden söker och vid upptäckt markerar platsen genom att sätta sig eller stanna upp.

 • SÖK

  När hunden har identifierat en doft kontaktas uppdragsgivaren. Hunden belönas. Vi har inte rapporteringsskyldighet till polis men rekommenderar att omedelbart rapportera.

  Vi utför inga riktade sök på person eller vid misstanke på grund av säkerhetsskäl.

 • SEKRETESS

  Efter sökning vet uppdragsgivaren hur läget ser ut. Vi är måna om sekretesshandlingar och visar alltid respekt mot alla vi möter.

  Eventuell upptäckt är inget som sprids vidare utan stannar mellan utövare och uppdragsgivare, i rekommendation att uppdragsgivaren kontaktar polis omgående.

Frågor och svar!

Vad kan narkotikahundar upptäcka?

Kemikalier, sprängmedel, vapen och droger.

Kan narkotikahundar ge falska resultat?

Såklart finns det enstaka undantag men nej, narkotikahundar ger inte falska resultat.

Vilka fördelar vs. nackdelar har sök av narkotikahund i jämförelse med andra spårningsmetoder?

Fördelar är att de är effektiva, snabba, noggranna och inte lika integritetskränkande som ett drogtest kan upplevas som.

Nackdelar är att de inte kan säga vilken substans det rör sig om.

Påverkar alla upptäckta droger narkotikahundarnas luktsinne något?

Nej. De tränas till att hålla avstånd till dofterna de känner och övervakas ständigt av sin förare som ser till att hundens nos inte kommer för nära.

Öka säkerheten på arbetsplatsen med vår alkohol- och drogpolicy.

VÅR ERFARENHET
Svea Medical har expertis med lång och bred erfarenhet av beroendeproblematik. Vår vision är att vara en ledande aktör inom drogtester med kvalitet och omsorg i fokus, från start till mål.

VAD VI ERBJUDER
Svea Medical erbjuder tjänster för att bekämpa missbruk på arbetsplatser, behandlingshem, öppenvård, skolor, organisationer och samhället i stort.

Dessutom levererar vi skyddsutrustning och förbrukningsvaror i form av skyddshandskar och munskydd till vårdpersonal.