Svea Medical för grund- och gymnasiekolor

Det kan kännas onödigt att införa slumpmässig drogtestning på skolor. Men tyvärr förekommer det en del substanser bland unga. Genom att införa drogtest kan missbruk upptäckas och stoppas i tid.

DROGER BLAND UNGA

Hur vanligt är missbruk bland unga?

I Sverige finns det strikta lagar och regler gällande alkohol, droger och läkemedel. Detta gör det teoretiskt svårt att få tag i olika substanser. Men ändå är det vanligt förekommande bland barn och unga.


ALKOHOL
45%
av elever mellan 15-17 år har druckit alkohol den senaste månaden, i Sverige.


NARKOTIKA
11%
av elever mellan 15-17 år har testat narkotika det senaste året, i Sverige.

VARFÖR VÄLJA OSS?

Varför välja Svea Medical?

 • HÖG KOMPETENS

  Vårt team har lång erfarenhet inom socialt arbete, psykoterapi, medicinteknik och klinisk forskning. Vi kan därför erbjuda lugn och pedagogisk drogtestning som passar alla.

 • NARKOTIKAHUNDAR

  Vi har möjlighet att ta med narkotikahundar. Det avdramatiserar samtidigt som det ökar sannolikheterna att spåra eventuella droger. Detta brukar uppskattas av alla på platsen.

 • START TILL MÅL

  Vi är med från start till eventuell efterföljande behandling. Drogtestning kan leda till mycket frågor och starka känslor. För att skapa lugn och trygghet finns vi med från start till slut.

Prata med vår konsult!

Svea Medical
Tel: 08-25 90 20
Adress: Knarrarnäsgatan 15
164 40 Kista, Stockholm.

Vilka fördelar har slumpmässiga drogtester på skolor?

 • Slumpmässiga drogtester bidrar till en säkrare miljö. Genom minskad förekomst av droger och alkohol minskar risken för olyckor, våld och annat negativ beteende.

 • Slumpmässiga drogtest uppmuntrar ett positivt beteende och ansvarstagande. Det leder till att mer hälsosamma beslut tas och en mer positiv attityd utvecklas.

 • Slumpmässiga drogtest främjar en hälsosam miljö genom att uppmuntra till bättre hälsa. Det stöttar positiva val och uppmuntrar till att ta hälsosamma beslut.

 • Slumpmässiga drogtest fungerar som en förebyggande åtgärd som identifierar de som behöver stöd eller hjälp för att förhindra att problemen förvärras.

ANPASSADE TESTER

Skolanpassade drogtester

För att främja en drogfri miljö, jobba effektivt och säkerställa elevernas välbefinnande anpassas drogtesterna efter er skola. Implementeringen balanseras med juridik och etik samt följer lagar och regler gällande integritet och diskriminering. 

 • Utforma en tydlig policy som fastställer syftet, vilka substanser, vilka metoder och vad som händer vid positivt provresultat.

 • Välja ut metoder, när testerna ska genomföras, vilka elever som ska testas i hänsyn till integritet och sekretess.

 • Vid positiva resultat kunna erbjuda stöd och vägledning till eleverna och deras familjer.
PRATA MED OSS!

Garanti och köpvillkor

Vi värnar om alla våra kundrelationer och erbjuder därför garanti och särskilda köpvillkor.

LÄS MER

PROVSVAR

Rapportering av resultat och provsvar

Vi prioriterar sekretess och professionell rapportering av drogtestprovresultat. Dina personuppgifter hanteras noggrant och i enlighet med gällande dataskyddslagar. För att säkerställa högsta möjliga sekretess har endast auktoriserade personer tillgång till dina provsvar.

Frågor och svar!

Vilka åtgärder vidtar skolan för att förebygga och hantera droganvändning bland eleverna?

Utöver utbildning i syfte att upplysa och avskräcka elever från att testa och bruka droger, så kan skolor införa slumpmässiga drogtest, policys och sök med narkotikahund.

De elever som visar symptom på att något är rätt uppmärksamma även och skolpersonal försöker att vara uppmärksammade kring vad eleverna pratar om med varandra.

Vad är syftet med drogtester och hur bidrar det till att upprätthålla en trygg och sund lärandemiljö?

Syftet med drogtester är att säkerställa att eleverna mår bra och lever ett hälosamt liv utanför skolan. Genom att fånga upp de elever som brukar droger kan de få hjälp och öka chanserna till ett drogfritt liv.

Erbjuder ni stöd och information till föräldrar med barn som testar positivt?

Det beror lite på vad skolan väljer att göra och hur situationen ser ut. Men det är att föredra en samverkan mellan hemmet och skolan för att säkerställa barnets välmående och säkerhet hamnar först. Om barnet är under 18 år kopplas föräldrar in och oftast även socialtjänsten.

Hur förebyggs och informeras eleverna om negativa konsekvenserna av droganvändning?

Genom att samtala om droganvändning i skolan informeras eleverna om dess negativa konsekvenser. Förebyggandet beror lite på skola men vi rekommenderar öppna dialoger, icke-dömande samtal med eleverna.