Allt vanligare med alkoholdemens

Under årtionden har alkohol varit en stor del av människornas sociala liv. Men det är ingen hemlighet att överdriven alkoholkonsumtion kan leda till allvarliga hälsoproblem, så som leverproblem och hjärt- och kärlsjukdomar. Det kan även kopplas till demenssjukdomar och kognitiv svikt. Konsumtion av stora mängder alkohol, särkilt i ung ålder, ökar risken för att utveckla demenssjukdomen Alzheimers. 

Studierna visar olika när det handlar om konsumtionen av mindre mängder alkohol. En del visar att risken för demenssjukdomar ökar även då, medan andra studier tyder på att det har en förebyggande effekt för personer i medelåldern. 

I Sverige är Socialstyrelsens riktlinjer för vad som definieras som riskbruk fler än 9 standardglas/vecka för kvinnor och fler än 14 standardglas/vecka för män. Det diskuteras om gränser för personer över 65 år borde sänkas ytterligare, då mycket tyder på att hjärnan tål allt mindre. 

Standardglas:
12 cl bordsvin 
33 cl starköl 
4 cl sprit

En vanlig sak är att dricka mycket på ett och samma tillfälle, "spara sig till helgen". Men studier tyder på att fler än 4-5 glas per tillfälle ökar riskerna för alkoholrelaterad demens. Någonting som hypotetiskt sätt kan vara orsaken till att alkoholdemens blir allt vanligare.

Alkoholrelaterad demens är en särskild form av demenssjukdom som sätts då patienten uppfyller kriterierna för demens; men när andra demenssjukdomar har uteslutits. Typiska symtom är försämrad planeringsförmåga, problemlösning, uppmärksamhet och minnessvikt. Språket brukar vara oförändrat. Men trots det kan diagnosen vara svår att ställa. Till skillnad från andra demenssjukdomar så saknar alkoholrelaterad demens tydliga diagnoskriterier. Läkare väljer då istället att skriva "ospecificerad demens" men adderar att högt alkoholintag troligtvis har påverkat patientens tillstånd.

För den med alkoholrelaterad demens blir närminnet kraftigt nedsatt och det behövs mycket hjälp från omgivningen för att klara sig i vardagliga livet. Men i övrigt kan personen leva ett bra liv. Genom att minska sitt intag eller sluta konsumera alkohol i tid tros sjukdomen kunna förhindras. 

Tillbaka till blogg