Får min arbetsgivare drogtesta mig?

Vad är dina rättigheter som anställd, och får du neka ett drogtest på jobbet? Allt fler arbetsplatser inför drogtestning. Vad är det som gäller för dig som anställd? 

I Sverige väcker frågan om arbetsgivarens rätt att testa anställda på alkohol- och drogpåverkan ofta diskussioner. Trots att det inte finns någon specifik lag som ger arbetsgivare rätten att utföra sådana tester, finns det några grundläggande principer som styr detta område.

Tre Saker som Stödjer Arbetsgivarens Rätt:

  1. Kollektivavtal: Vissa kollektivavtal kan innehålla överenskommelser om alkohol- och drogtester.

  2. Anställningsavtal: Arbetsgivare och anställda kan inkludera skrivningar om tester i sina anställningsavtal.

  3. Arbetsledningsrätt: Arbetsgivaren har en viss flexibilitet att genomföra tester i linje med sitt intresse och verksamhetens behov, så länge det inte strider mot lagen eller god arbetsmarknadssed.

Balans mellan integritet och säkerhet
Arbetsgivaren måste balansera sitt intresse av att utföra tester med arbetstagarnas rätt till integritet. Testningen måste vara rimlig i förhållande till verksamhetens natur. Anställda som vägrar test kan riskera uppsägning.

Offentligt anställda har starkare integritetsskydd
I offentlig sektor har anställda ett starkare integritetsskydd mot drogtester, enligt regeringsformen. Detta skydd kan endast begränsas genom lag, såsom lagen om offentlig anställning.

Ökat antal arbetsgivare testar anställda
Antalet arbetsgivare som utför alkohol- och drogtester har ökat märkbart. Cannabisanvändning och olagligt bruk av narkotikaklassade läkemedel har också ökat.

Ökande antal positiva tester
Studier visar att antalet positiva tester ökar. En studie från Karolinska universitetslaboratoriet visar att 5,2 procent av proverna var positiva år 2020. Cannabis är den allra vanligaste substansen som upptäcks.

Integritet och receptbelagd medicinering
Slumpvisa tester väcker också oro för dem som tar receptbelagda mediciner som kan ge positiva testresultat. Om en positiv substans upptäcks och individen har ett läkemedelsrecept som kan förklara resultatet, klassas testet som negativt.

Polisanmälan och Planer för Uppföljning
Positiva testresultat leder inte alltid till polisanmälningar, men arbetsgivaren informeras. Det är viktigt att arbetsgivare har planer för att följa upp positiva tester och erbjuda rehabilitering om så krävs.

Sammanfattningsvis måste arbetsgivare i Sverige ha tydliga skäl för att utföra alkohol- och drogtester på sina anställda. Privata arbetsgivare kan använda kollektivavtal, anställningsavtal och arbetsledningsrätt för att rättfärdiga tester. Offentligt anställda har ett starkare integritetsskydd. Drogtestning är användbart för att upptäcka missbruksproblematik tidigt och säkerställa en drogfri arbetsmiljö. Men likaså är det viktigt att som arbetsgivare respektera individens rätt till integritet och att ha klara planer för uppföljning och rehabilitering vid positiva tester.

Tillbaka till blogg