Svea Medical Advisory Board

Teamet bakom Svea Medical har olika erfarenheter, kunskaper och kompetenser. Precis som ett team ska ha. Tillsammans gör vi Svea Medical till ett tryggt och pålitligt företag.

Britt har en kandidatexamen och en magisterexamen i socialt arbete från Lunds universitet. Hon har arbetat som socialsekreterare med missbruk, barnavårdsärenden och mer. Britt har även haft roller som universitetsadjunkt och programområdesansvarig för socionomprogrammet. För närvarande är hon ordförande i FORSA.

Lena är en erfaren legitimerad psykoterapeut med en relationell och interpersonell inriktning. Hon har en magisterexamen i psykologi och har arbetat inom primärvård, psykoterapimottagning, behandlingshem för ätstörningar och ungdomar, samt inom privat och offentlig vård och socialt arbete.

Aram är doktorerar och är en aktiv forskare med publicerade vetenskapliga artiklar i ansenliga tidskrifter. Han har erfarenhet av medicinteknik och klinisk forskning som resulterat i FDA godkännande på den amerikanska marknaden. Aram har en bakgrund som tandläkare med bred kunskap om produktbranschen.