Om företaget

Vad vi gör på Svea Medical?

SVEA MEDICAL SKAPAR TRYGGHET PÅ ARBETSPLATSEN OCH BIDRAR TILL EN BÄTTRE PERSONALHÄLSA

Svea Medical erbjuder tjänster för att motverka missbruk, på arbetsplatser, behandlingshem, öppenvård, skolor, organisationer och samhället i allmänhet. Utöver det kan vi även leverera skyddsutrustning för personal inom vården som skyddshandskar och munskydd.

Varför vi engagerar oss?

Antalet droger ökar i samhället i och med att tillgängligheten av olika substanser ökar.

En drogfri arbetsplats skapar en högre effektivitet, bättre trivsel, som i sin tur ger en högre produktivitet och ett bättre rykte hos kunderna.

Svea Medical saluför kompletta lösningar för drogtester på arbetsplatsen eller organisationen. Vi erbjuder även behandlingsplaner och tar fram
drogpolicy utifrån kundens behov.

Vi vill tillsammans med er skapa en friskare
och sundare organisation.

Hur skapar vi resultat?

VI SÄLJER LÖSNINGAR

Svea Medical saluför kompletta lösningar för drogtester på arbetsplatsen eller organisationen.

Vi erbjuder även behandlingsplaner och tar fram drogpolicy utifrån kundens behov.

Det är viktigt att ett drogberoende identifieras i tid, detta genom slumpmässiga drogtester,
utbildning av medarbetare samt stöd till ledare.

Vad säger våra kunder?

Svea Medical hjälper dig att uppnå en drogfri miljö

“En drogfri arbetsplats leder till en bättre närvaro bland medarbetarna och en säkrare arbetsmiljö. Trivseln påverkas positivt, som i sin tur ökar produktiviteten.”

- Verksamhetschef, behandlingshem