Personuppgiftspolicy

Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)
Nedan förklarar Svea Medical AB, Org-nr 559201-3329 hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR.
Våra kunders personliga integritet är av högsta vikt för oss. Vi tar
ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss enbart används för
avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst.

För att Svea Medical AB ska kunna leverera, utveckla, analysera och förbättra våra
tjänster kräver det att vi behandlar personuppgifter.


Syfte

Anledningen till att vi sparar personuppgifter är för att vi ska kunna utföra vårt
arbete, för att kunna skapa korrekta intyg till våra kunder, för att
kunna erbjuda en bättre service och för att spara beställningshistorik.
Vi skapar denna dataskyddspolicy för att du som kund ska känna dig trygg
att dela dina personuppgifter med oss när du använda våra tjänster.
Svea Medical AB följer lagar för dataskydd i enlighet med GDPR. Detta
dokument visar hur vi hanterar dina personuppgifter.


Du bestämmer

Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka
uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter
du godkänner.

Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.


Vilka personuppgifter hanterar vi?

Namn

Personnummer

Adress

Telefonnummer

E-post

Passnummer


Det här använder vi personuppgifter till


För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och
tjänster vi levererar och administrera våra avtal med våra kunder.

För att installera, konfigurera, underhålla, säkra, utveckla, analysera och leverera våra tjänster.

Göra utskick i form av nyhetsbrev och skicka relevant information till rätt person gällande våra tjänster.

Dokumentations ändamål. Redovisnings- och bokförings ändamål.


Så här länge sparar vi personuppgifter

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs men inte mer
än nödvändigt för att uppfylla våra ändamål med behandlingen eller för
att fullgöra Svea Medical ABs rättsliga skyldigheter.


Insamling av personuppgifter
När får vi tillgång till din information?

När du kontaktar oss

När du bokar en tid

När du beställer en tjänst

När du besöker vår hemsida

När du svarar på en enkät

När du prenumererar på nyhetsbrev eller liknande

När du godkänner våra användarvillkor

När du ger information direkt till oss

Information kan även komma från publika register


Tredje part

Dina personuppgifter kan om nödvändigt behandlas av våra tjänsteleverantörer
i samband med olika uppdrag. Vi lämnar inte ut era personuppgifter till
tredje part om du inte har godkänt det, eller om det inte är nödvändigt
enligt lag. Vi måste följa lagar gällande data för smittspridning,
därför kan vi behövde dela vissa uppgifter relaterat till smittspridning
med Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten eller IVO.


Dina rättigheter

Du kan när som helst kontakta oss för att kontrollera vilka personuppgifter som vi har tillgång till

Du har även rättighet att korrigera felaktiga personuppgifter

Du har även rättighet att begära radering av dina personuppgifter


Du har rättighet att få dina personuppgifter flyttade och
att invända ifall att personuppgifterna används för profilering och
direktmarknadsföring

Du har även rättighet att få information om dataintrång eller incidenter


Kontaktuppgifter

Här kan du kontakta oss om du har frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter:

Telefonnummer: 08-25 90 20
E-post: info@sveamedical.se
Besöksadress: Knarrarnäsgatan 15, 164 40 Kista, Stockholm.


Klagomål

Du kan när som helst kontakta Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet, ifall att du har klagomål kring hur vi hanterar dina personuppgifter.