Våra tjänster

Svea Medical skapar trygghet på arbetsplatsen och bidrar till en bättre personalhälsa

Kvinna får hjälp av en av Svea Medicals experter

Vår expertis

Svea Medical besitter expertis med mångårig erfarenhet inom missbruksproblematik. Vår vision är att vara en ledande aktör inom drogtestning med kvalité och omtanke i fokus, från start till mål.

Kvinna arbetar vid ett skrivbord med Svea Medicals tjänster

Våra tjänster

Svea Medical erbjuder tjänster för att motverka missbruk på arbetsplatser, behandlingshem,
öppenvård, skolor, organisationer och samhället i allmänhet.

Utöver det levererar vi skyddsutrustning så som skyddshandskar och munskydd, för personal inom vården.

Narkotikahund

 Vi erbjuder numera sök av narkotikahund på plats, där utövaren har över 20 års erfarenhet. En smart och säker lösning på att säkerställa inga droger, vapen eller sprängämnen finns i närheten.

Den Svea Medical personal som upprättar drogpolicys

Drogpolicy

Med vår kunskap och erfarenhet finns vi till för att skapa en långsiktig strategi i arbetet för en drogfri arbetsplats.

Tillsammans med kunden skräddarsys en lämplig och implementerbar drogpolicy som fungerar och som kan efterföljas av de anställda.

Hand i hand med utbildning av verksamhetens personal sätts en grund för verksamhetens förebyggande arbete mot drogmissbruk.

Personal från Svea Medical hanterar ett drogtest på labb

Slumpmässiga drogtester

Slumpmässiga drogtester är en viktig del i arbetet för en drogfri arbetsplats.

När en drogpolicy är framtagen ges förutsättningar för vår utbildade personal att utföra slumpmässiga drogtester i enlighet med framtagen policy. Med hjälp av vår expertis ser vi till att er verksamhet får en skräddarsydd handlingsplan.

Svea Medical tillhandahåller CE-märkta drogtester som kan skräddarsys efter era behov. Se mer under Produkter.

Personal från Svea Medical utför en analys på ett drogtest

Analys av testresultat

I samarbete med ackrediterade laboratorium och MRO-läkare analyseras testresultaten i enlighet med rådande riktlinjer. 

Unga man i svart tröja och blå jeans pratar med en psykolog

Rehabilitering

Svea Medical har mångårig erfarenhet av terapi när det kommer till missbruk. I händelse av positiva testresultat erbjuder vi möjlighet till utredning, rehabilitering och uppföljning av medarbetaren.

Hur fungerar våra drogtester?

- Våra CE-märkta snabbtester kan skräddarsys efter era behov och finns tillgängliga i vår webshop.

- Arbetsplatsdrogtestningen börjar med upprättandet av en drogpolicy. Därefter utförs slumpmässiga drogtester med antingen saliv- eller urinprov som skickas till ackrediterat laboratorium för analys. Uppföljning av positiva provsvar görs av vår MRO-läkare, där vi också tar fram en handlingsplan vid konstaterat missbruk.

Information om våra produkter

Alla tester utförs av utbildad sjukvårdspersonal.
Svea Medical’s produkter är CE-märkta och företaget är ISO-certifierat.