START TILL SLUT

Svea Medical är med i processen från början till slut

Utöver drogtester erbjuder vi utbildning, rådgivning, riskbedömning, policyutveckling, utveckling av resurser och föreläsningar om drogprevention. Vi är engagerade i att hjälpa de som behöver rehabilitering och är med och skapa ett drogfritt samhälle.

ERFARENHET
Svea Medical har många års erfarenhet av beroendeproblematik. Vår vision är att vara en ledande aktör inom drogtester med fokus på kvalitet och välmående från början till slut.


VÅRA TJÄNSTER
Svea Medical erbjuder tjänster för att bekämpa missbruk på arbetsplatser, behandlingscenter, öppenvård, skolor, organisationer och samhället i allmänhet.

Utöver det erbjuder vi skyddsutrustning och förbrukningsvaror, så som skyddshandskar och munskydd för vårdpersonal.

TJÄNSTER

Vilka tjänster erbjuder vi?

Sök med narkotikahund
Narkotika – Vapen – Sprängmedel

Våra hundar har en yrkesinriktad specialutbildning för att ta civila uppdrag. Främsta uppdragsgivare är behandlingshem, arbetsplatser samt skolor. Hunden markerar på kända substanser, vapen samt sprängmedel. Som en ”bonus” så visar hunden intresse för nya preparat så dessa även kan hittas för det fall det är aktuellt.

Ackrediterat laboratorium

Vid positivt svar efter någon av våra snabbtester, eller vid arbetsplatsdrogtestning, använder vi oss av ackrediterat laboratorium för analys (screening och verifikation). Analyssvaren är juridiskt hållbara, vilket innebär att de håller i exempelvis Arbetsdomstolen.

Behandling vid positivt svar

Vid svar att det finns en beroende/missbruks problematik hos den enskilde erbjuder vi professionell hjälp genom en av våra samverkande partners.

Drogtester

Snabbtester går att utföra med urin, saliv eller hår för att få ett indikativt testresultat.

  • Ingen utbildad vårdpersonal behövs.
  • Snabbt resultat inom några minuter.
  • Finns som multitest eller singelsticka.
  • Enkelt att använda med tydliga instruktioner.

Vårdpersonal från Svea Work

Arbetsplats drogtester bör utföras av sjukvårdsutbildad vårdpersonal.

Genom vår samarbetspartner Svea Work AB täcker vi hela Sverige.

Samtliga tester som utförs skickas till ett ackrediterat laboratorium för screening och verifiering. Ansvarig chef får sedan resultatet digitalt genom labportalen. Denna testform håller i domstol, t.ex. Arbetsdomstolen.

MRO-doktor (Medical Review officer)

Har ett övergripande ansvar över hela förloppet vid exempelvis drogtestning vid en arbetsplats. Kort sagt så har MRO-doktorn som uppgift att kontrollera samtliga moment från provtagning samt återförande av svar är kvalitetssäkrade.

VÄLMÅENDE

Svea Medical skapar säkerhet och bidrar till välmående

Genom att utföra drogtester främjas en bättre och tryggare miljö för både individ och allmänhet.

Vår erfarenhet

Vi hjälper till att utveckla drogpolicy, utföra slumpmässiga drogtester, utbildning för anställda om tecken och signaler som indikerar på missbruk samt stöd för arbetsgivare med handlingsplaner. Vi hjälper också till vid ett positivt resultat med en behandlingsplan och rehabilitering av anställda.

Svea Medical samarbetar med ett ackrediterat laboratorium, som är ackrediterade av SWEDAC enligt ISO/IEC 17025. Specialistutbildad personal verifierar analyser av hår, saliv och urin.

KONTAKT

Låt oss prata
drogprevention!

Låter detta intressant? Vi pratar mer än gärna vidare i så fall och kommer fram till vad som kan passa just er.

Svea Medical
Tel: 08-25 90 20
Adress: Knarrarnäsgatan 15
164 40 Kista, Stockholm.

Kom igång med drogtester

DROGPOLICY

Tillsammans med kunden skräddarsys en lämplig och genomförbar drogpolicy som fungerar, är hållbar och enkelt kan följas av medarbetarna.

Med personalutbildning läggs arbetsplatsens grund till förebyggande arbete mot drogmissbruk.

Våra tjänster

Slumpmässiga drogtester är en viktig del av arbetet för en drogfri arbetsplats. När en drogpolicy utvecklas, kan vår utbildade personal utföra slumpmässiga drogtester i enlighet med den handlingsplan som är framtagen och skräddarsydd för just ditt företag.

Svea Medical tillhandahåller CE-märkta drogtester som kan anpassas efter dina behov. Vissa av produkterna är även FDA-godkända.

LÄS MER

ACKREDITERAT LABORATORIUM

För att garantera högsta kvalitet på provanalysen utförs analysen på ackrediterat laboratorium. Detta innebär trovärdiga resultat, noggrannhet och expertis.

LÄS MER

Frågor och svar!

Vad känner knarkhundar? Kan man lura dem?

Knarkhundar, även kända som narkotikahundar eller droghundar, har tränats för att upptäcka dofterna av olika narkotikaämnen. De är utbildade för att reagera på dessa specifika dofter och markera när de hittar dem. Knarkhundar är vanligtvis tränade att känna igen dofterna av olika droger som cannabis, kokain, heroin, amfetamin och metamfetamin.

Nej, de går inte att lura.

Vilka behandlingar finns för missbruk?

Vanliga behandlingsmetoder för missbruk inkluderar:

  1. Avgiftning (detox) för att rensa kroppen från droger eller alkohol.
  2. Psykoterapi (samtalsterapi) för att utforska orsakerna till missbruk och utveckla strategier för att hantera det.
  3. Medicinsk behandling för att minska abstinenssymptom och sug efter droger.
  4. Stödgrupper för att få stöd från andra i liknande situationer.
  5. Rehabiliteringsprogram, antingen inpatient eller outpatient, med strukturerad behandling och stöd.

Behandlingsmetoderna bör anpassas efter individens behov och en integrerad behandlingsmodell är oftast mest effektiv.

Kommer mina kollegor få reda på att jag är på behandling för missbruk?

Nej. Endast din arbetsgivare kommer att få reda på om ditt test visar positivt.

Jag vill att en sköterska utför drogtest på mig, inte arbetsgivaren. Hur förmedlar jag det?

Berätta för arbetsgivaren hur du känner och efterfråga en sköterska. Vi erbjuder att sköterskor kommer till er arbetsplats och utför testet.